» » Stuff - December 2013 / Thailand

Stuff - December 2013 / Thailand

Stuff - December 2013 / Thailand

Stuff - December 2013
Thai | 169 pages | PDF | ~138 MB

Stuff Stuff คือ นิตยสารที่อัดแน่นด้วย gadgets อุปกรณ์ไฮเทค และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ไม่ได้แค่รายงานความเร็วของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่เราใส่ใจมากกว่าก็คือ อุปกรณ์ชิ้นนั้นจะตรงกับไลฟสไตล์ของผู้อ่านเราได้มากแค่ไหน เนื้อหาของเราจะเปรียบได้กับการช้อปปิ้งที่ ทำให้ผู้อ่านได้สนุกสนานกับการตามหาสิ่งที่ดีที่สุดและถูกใจที่สุด

Stuff - December 2013 / Thailand


Stuff - December 2013 / Thailand


Tags: Stuff Magazine

Home